Reklamacje i zwroty

Firma SingleArt zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

REKLAMACJE

Klienci mogą składać reklamacje zakupionego towaru. W przypadku reklamacji towaru należy przesłać go na własny koszt.

Ewa Sikora Single Art
ul. Wszystkich Świętych 47
32-650 Kęty

wraz z paragonem lub fakturą VAT oraz krótkim opisem wady. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać T U T A J. Towar zgłaszany do reklamacji musi być czysty. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez sklep. Reklamowany towar przekazujemy rzeczoznawcy, który określa zasadność reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Klient otrzymuje towar naprawiony lub towar nowy wolny od wad lub należność równą wartości towaru plus koszt przesyłki zakupowej i przesyłki reklamacyjnej, którą zwrócimy na wskazany rachunek bankowy Klienta. Koszty odesłania towaru naprawionego lub wymienionego na nowy ponosi nasz sklep. Jeżeli reklamacja jest bezzasadna, zwracamy Państwu towar wraz z opinią rzeczoznawcy przesyłką na koszt Klienta. Będziemy informować e-mailowo Klientów o sposobie rozpatrzenia ich konkretnych reklamacji.

 

ZWROTY – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument powiadamia nasz sklep o takim zamiarze pisząc na adres e-mail: kontakt@singleart.pl i przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać T U T A J. Od tego czasu w ciągu 14 dni Klient dostarcza zwracany towar uprzedzając nas o tym zamiarze drogą e-mailową. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy przy zwrocie towaru koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi Klient. Towar zwracany prosimy odesłać na adres sklepu:

Ewa Sikora Single Art
ul. Wszystkich Świętych 47
32-650 Kęty

Warunkiem zwrotu jest stan towaru wskazujący na brak oznak użytkowania, zabrudzeń i zniszczeń. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu razem z oryginalnymi metkami oraz z paragonem lub fakturą VAT. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotu należności za towar dokonujemy przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Klienta w wypełnionym przez niego formularzu. W przypadku zakupu na fakturę VAT wystawiamy fakturę korygującą, a zwrot gotówki nastąpi po odesłaniu podpisanej kopii faktury korygującej. Sprzedawca ma prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy.