Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego singleart.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego singleart.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności  Użytkowników sklepu internetowego.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Ewa Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Single ART Ewa Sikora z siedzibą w Kęty (32-650), ul. Wszystkich Świętych 47, NIP: 5491624421, REGON: 36115390 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w sklepie internetowym formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. Jeżeli  Użytkownik zdecyduje się na założenie konta w sklepie internetowym, Administrator będzie także uprawniony do przetwarzania stanu realizacji oraz historii zamówień złożonych przez Klienta.
 5. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania.
 6. Podany przez użytkownika adres e-mail może być wykorzystany w celu wysyłania wiadomości promocyjnych.
 7. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie  Użytkownika.
 8. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora podejmą działania windykacyjne.
 9. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 10. Administrator będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: kontakt@singleart.pl.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 13. Administrator zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem: ref. WWW. XXXXXXXXXXXX
 14. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 15. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 16. W sklepie internetowym znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron WWW. Administrator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 17. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator.
 18. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ulepszenia działania sklepu internetowego.
 19. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników w sklepie internetowym, opracowania statystyk korzystania z serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów w sklepie internetowym.
 20. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania sklepu internetowego przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.aurabuty.pl w celu informacyjnym.